Brukernavn

Logg inn med facebook
Nyhetsbrev & Tilbud
Gå ikke glipp av våre freshe nyheter og gode tilbud.
Meld deg på vårt nyhetsbrev nå.
Norska
Søk...

KJØPSVILKÅR SAPATOS

Kortversjonen
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom ordrebekreftelsen, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven. Disse lovene er laget for å beskytte deg som forbruker. I tillegg til å følge norsk lov, har vi noen utvidede ordninger til det beste for deg.

ANGRERETT 

1. Norsk lov gir deg 14 dagers angrerett. Ved et angretkjøp er det visse forpliktelser kjøper og selger må følge innen for angrerettslovens betingelser. Vi har 14 dagers angrerett i nettbutikken og tilbyr alle våre kunder fri frakt ved kjøp over 500,-. Prosessen med å enten bytte produkt eller angre skal være rask og enkel hos oss.

2. Angrerettloven gir deg som forbruker rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til oss før utløpet av angrefristen, jf. § 21. Dette kan du gjøre via angrerettskjema som fulgte med varen du kjøpte, epost til nettbutikk@sapatos.no eller under returer på min side i nettbutikken. Angrefristen utløper 14 dager fra den dagen du får varen og angrerettskjema i fysisk besittelse. 

3. Du som forbuker skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding, etter § 20 ble gitt, sende varene tilbake. Det vil si at du har 14 dager fra du mottok varen på å gi beskjed til oss om angret kjøp. Og yttligere 14 dager å sende varen i retur etter at du har gitt oss beskjed om retur. Det er ikke angrerett på skopleie produkter, brodder og sokker med brutt forsegling. I følge jf.Angrerettloven § 25 bæres returkostnadene av forbrukeren, men hos oss følger det med returetikett så du som forbruker belastes ikke for returkostnadene hos oss. Men dersom vi ser at du som kunde har mange returer i løpet av kort tid forbeholder vi oss retten til å belaste deg med returkostnadene. 

4. I følge angrerett loven har du rett til å prøve produktet hjemme og sjekke det grundig slik man gjør i fysisk butikk. Dersom du angrer kjøpet vil du i denne situasjonen få hele kjøpesummen tilbake. Husk å legge varen i original emballasje og sørg for at alle lappene er på før du pakker inn skoesken i plast eller papir og setter på returlappen. Varen skal leveres inn på samme sted hvor du hentet pakken din, MyPack utleveringssted. 

5. Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).

6. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).

HUSK Å BE OM KVITTERING NÅR DU LEVERER INN PAKKEN PÅ POSTNORD SINE UTLEVERINGSSTEDER. DU VIL DA FÅ EN BEKREFTELSE PÅ RETUREN PÅ SMS. 

Hvordan angrer jeg før ordren er pakket / sendt fra vårt lager?

Ta kontakt med kundeservice på tlf: 815 56 150 og be om at ordren slettes. For din egen del kan det være lurt å beholde kopi av e-post og informasjon om hvem du har pratet med i forbindelse med at du angret i minst 14 dager.

Retur og Bytte 
Dersom du ønsker å returnere varen så bruk returlappen som fulgte med esken pakk inn skoesken i plast eller papir og fest returetiketten på den innpakkede esken. Varen(e) vil bli kreditert når vi får den inn på vårt varemottak. Dersom du ønsker å bytte en vare så sender du varen i retur til oss og legger ny ordre i nettbutikken. På den måten vil du få varen du ønsker raskere. Du kan gi beskjed om bytte og retur enten på epost, nettbutikk@sapatos.no, gjennom angrerettskjema, pr tlf: (+47) 815 56 150 eller via Min side i nettbutikken. Gjelder kun på ubrukte varer. Du kan selvfølgelig prøve produktet hjemme, men hvis varen har synlig slitasje, mangler lapper eller mangler original emballasje, kan vi dessverre ikke bytte varen i et annet produkt.

Dersom du ønsker å legge inn returen på min side gjør du følgende: 
1. Logg deg inn på min side
2. Velg ikonet for returer
3. Velg utfør returer
4. Velg ordre via skrollmenyen
5. Legg inn informasjon om grunn til retur
6. Klikk fortsett
7. Du vil motta epost fra oss max 24 timer etter at du la inn bytte hvor du finner informasjon om ca. leveringstid m.m

Husk å legge varen i original emballasje og sørg for at alle lappene er på før du pakker inn skoesken i plast eller papir og setter på returlappen. Varen skal leveres inn på samme sted hvor du hentet pakken din, MyPack utleveringssted. Velger du å returnere varen vil ditt kjøpskort eller Klarna faktura bli kreditert når varen har ankommet vårt lager minus frakten på 79 kroner. 

Uavhentede pakker
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 200,-. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken. Ordren vil bli kreditert minus frakt og gebyr.


Mangler og reklamasjon

Ta kontakt med oss på tlf: (+47) 815 56 150 eller epost nettbutikk@sapatos.no dersom produktet du har bestilt fra oss har mangler eller andre kvalitetsproblemer. 

Utdrag fra Forbrukerloven endret ved lov juni 2007
§ 27.Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.
Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.
Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Dine rettigheter som kunde ved feil eller mangler på vare kjøpt hos Sapatos.

Utdrag fra Forbrukerloven
§ 26.Forbrukerens krav ved mangler
Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren
a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28
b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
c) kreve prisavslag etter § 31
d) kreve heving etter § 32
e) kreve erstatning etter § 33.
Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.
For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.

Hvis det er mindre feil eller mangler på varen kan ofte beste løsning være å oppsøke en lokal skomaker, men dette må være avtalt med Sapatos på forhånd. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre feilen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler ikke Sapatos disse utgiftene. Dersom vare ikke er mulig å reparere har du rett på nytt produkt eller pengene tilbake. Tilbakebetaling skal skje innen 14 dager av mottatt reklamasjon. 

Sapatos AS forplikter seg til å følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser. 

Har du spørsmål vedrørende reklamasjon så ta kontakt med oss på nettbutikk@sapatos.no eller på tlf: 815 56 150. 

Retur av reklamasjon:
1. Gi beskjed til kundeservice på epost, tlf eller gjennom min side på sapatos.no
2. Pakk varen godt inn og lim på returetiketten. Dersom du ikke har returetikett ta kontakt med kundservice så sender vi deg en ny.
3. Lever inn pakken på samme sted du hentet den. NB! Husk å be om kvittering
4. Vare krediteres så fort den kommer inn til vårt varelager senest 14 dager etter mottatt reklamasjon.

Dette du har lest nå er kortversjonen av våre kjøpsbetingelser. Hvis du vil lese hele dokumentet (mer formelt og langt mer kjedelig, men likevel viktig) med våre betingelser kommer det nå.

AVTALEN
PARTENE
HANDLE I NETTBUTIKK
PRISER
AVTALEINNGÅELSE
ORDREBEKREFTELSE
BETALING
LEVERING
RISIKO FOR VAREN
ANGRERETT
UNDERSØKELSESPLIKT
RETTIGHETER FOR FORSINKELSER
PERSONOPPLYSNINGER
COOKIES
KONFLIKTLØSNING

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

AVTALEN

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser. Sapatos nettbutikk kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

PARTENE

Selger
Firmanavn: SAPATOS AS
Kontaktadresse: Jongsåsveien 4, 1338 Sandvika, Bærum
Epost: nettbutikk@sapatos.no
Telefonnummer: (+47) 815 56 150
Organisasjonsnummer: 985 607 842

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

HANDLE I NETTBUTIKK

Her har vi beskrevet kjøpsprosessen slik at du alltid skal føle deg trygg når du handler i nettbutikken vår.

1. Orienter deg om produktene
2. Velg ønsket produkt
3. Legg i handlekurv
4. Velg forsendelse og betalingsmåte
5. Fyll ut navn, adress mm
6. Kontroll av bestilling
7. Bekreftelse av bestilling
8. Motta ordrebekreftelse

PRISER

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Sapatos tar et forbehold om prisfeil i nettbutikken. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.) Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet. Vi gir naturligvis ikke vekk varer.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen his det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Sapatos tar også et forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til å informere kunden, enten via epost eller per telefon om dette så raskt vi oppdager det.

ORDREBEKREFTELSE

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Alle våre transaksjoner foregår i norske kroner. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. 3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Vi gjør oppmerksom på at pakken ligger på avtalt hentested i 14 dager etter mottak. Hvis du ikke henter ut pakken innen den returneres til oss, så fakturerer vi deg for frakt begge veier og handling. Per i dag er dette beløpet satt til kroner 200,-. 

LEVERING

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte og til det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid som normalt er 3-5 arbeidsdager, arbeidsdager er fra mandag til fredag, og senest 30 dager etter bestillingen er mottatt. Om Sapatos IKKE kan levere innen avtalt tid, skal kjøper uten opphold informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger. Dersom kjøperen ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 14 dager.


RISIKO FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøperen når den er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid, senest 14 dager etter mottatt vare og angrerettskjema. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen minus returkostnad til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kunden er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene som vil bli trukket av beløpet kunden har betalt inn. 

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Dersom varen har synlig slitasje eller mangler original emballasje kan vi ikke ta varen i retur.

UNDERSØKELSESPLIKT

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

• Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).
Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

RETTIGHET VED FORSINKELSE

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

• Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

• Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Dersom du hever kjøpet vil tilbakebetaling skje innen 14 dager. 

• Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

• Retting eller omlevering
Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

• Prisavslag
Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
• Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
• Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

• Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

• Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
• Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

• Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.


Uavhentede varer: Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer og ikke har benyttet meddelt Sapatos om angret kjøp, betraktes ikke dette som et angret kjøp i følge angrerettsloven. Sapatos vil da belaste kjøper med et gebyr på kr 200 samt fraktkostnader i forbindelse med ordren. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


PERSONOPPLYSNING

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Når du velger Klarna faktura er et av kravene at du legger inn ditt personnummer. 

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til nettbutikk@sapatos.no

COOKIES
Vår Internettbutikk inneholder såkalte cookies. I følge loven om elektronisk kommunikasjon, som trådde i kraft den 25. juli 2003, skal alle som besøker et websted med cookies få informasjon om det.
Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder.

KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. SAPATOS vil følge vedtak Forbrukertvistutvalget fatter.
13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

• Har du fremdeles spørsmål om våre salgsbetingelser?
Kontakt vår kundeservice så skal vi hjelpe deg så fort vi kan!